Cách đo lường Core Web Vitals trong Google Analytics (field)

cách đo lường core web vitals fcp, fid, cls trong google analytics

Hướng dẫn thu thập và đo lường 3 chỉ số của Core Web Vitals cho WordPress trong Google Analytics từ các lần tải trang thực của khách truy cập (field data).

Core Web Vitals là gì và tại sao nó lại quan trọng với SEO?

core web vitals là gì

Core Web Vitals bao gồm 3 chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của trang web: Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) và Cumulative Layout Shift (CLS).

Hướng dẫn tích hợp Facebook Javascript SDK vào WordPress

tích hợp facebook javascript sdk vào wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thêm Facebook Javascript SDK vào WordPress không cần plugin và cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ của WordPress.

Cách thêm bình luận Facebook vào WordPress không cần plugin

tích hợp bình luận facebook vào wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tích hợp phần bình luận của Facebook vào bài viết WordPress không cần plugin, thay thế cho phần bình luận mặc định của WordPress.

Hướng dẫn thêm nút like và nút share Facebook vào bài viết trong WordPress không cần plugin

chèn nút like share facebook vào wordpress không cần plugin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm nút like và nút share của Facebook vào cuối mỗi bài viết trong trang WordPress một cách tự động, không cần tải plugin.