Cách thêm bình luận Facebook vào WordPress không cần plugin

tích hợp bình luận facebook vào wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tích hợp phần bình luận của Facebook vào bài viết WordPress không cần plugin, thay thế cho phần bình luận mặc định của WordPress.

Hướng dẫn thêm nút like và nút share Facebook vào bài viết trong WordPress không cần plugin

chèn nút like share facebook vào wordpress không cần plugin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm nút like và nút share của Facebook vào cuối mỗi bài viết trong trang WordPress một cách tự động, không cần tải plugin.

2 cách tạo mục lục cho bài viết trong WordPress không cần plugin

tạo mục lục bài viết wordpress không cần plugin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo mục lục cho bài viết trong WordPress theo 2 cách: cách HTML thủ công và cách tự động bằng code PHP, javascript và CSS.

Cách tạo nút Back To Top cho WordPress không cần plugin

tạo nút back to top cho wordpress không cần plugin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm nút trở về đầu trang cho WordPress mà không cần dùng bất cứ plugin nào. Tất cả những gì bạn cần làm là copy paste code.

Cách thêm Local Business Schema vào website doanh nghiệp địa phương không cần plugin

thêm local business schema trên trang chủ wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm Local Business Schema trên trang chủ của WordPress mà không cần phải tải plugin. Tất cả những gì bạn cần làm là copy paste.

Cách thêm code Google Analytics vào WordPress không cần plugin

chèn code google analytics vào wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chèn code Google Analytics vào WordPress một cách thủ công, không cần tải plugin header hay footer.

Cách thêm Messenger vào WordPress chi tiết nhất 2021 (không cần plugin)

thêm messenger vào wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thêm Messenger vào WordPress mới nhất 2021 để chat với khách hàng tiềm năng ngay tại website của mình.