Cách đo lường Core Web Vitals trong Google Analytics (field)

cách đo lường core web vitals fcp, fid, cls trong google analytics

Hướng dẫn thu thập và đo lường 3 chỉ số của Core Web Vitals cho WordPress trong Google Analytics từ các lần tải trang thực của khách truy cập (field data).

Core Web Vitals là gì và tại sao nó lại quan trọng với SEO?

core web vitals là gì

Core Web Vitals bao gồm 3 chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của trang web: Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) và Cumulative Layout Shift (CLS).

Cách thêm Local Business Schema vào website doanh nghiệp địa phương không cần plugin

thêm local business schema trên trang chủ wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm Local Business Schema trên trang chủ của WordPress mà không cần phải tải plugin. Tất cả những gì bạn cần làm là copy paste.