Cách đo lường Core Web Vitals trong Google Analytics (field)

cách đo lường core web vitals fcp, fid, cls trong google analytics

Hướng dẫn thu thập và đo lường 3 chỉ số của Core Web Vitals cho WordPress trong Google Analytics từ các lần tải trang thực của khách truy cập (field data).

Hướng dẫn tích hợp Facebook Javascript SDK vào WordPress

tích hợp facebook javascript sdk vào wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thêm Facebook Javascript SDK vào WordPress không cần plugin và cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ của WordPress.

Cách thêm bình luận Facebook vào WordPress không cần plugin

tích hợp bình luận facebook vào wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tích hợp phần bình luận của Facebook vào bài viết WordPress không cần plugin, thay thế cho phần bình luận mặc định của WordPress.

Hướng dẫn thêm nút like và nút share Facebook vào bài viết trong WordPress không cần plugin

chèn nút like share facebook vào wordpress không cần plugin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm nút like và nút share của Facebook vào cuối mỗi bài viết trong trang WordPress một cách tự động, không cần tải plugin.

2 cách tạo mục lục cho bài viết trong WordPress không cần plugin

tạo mục lục bài viết wordpress không cần plugin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo mục lục cho bài viết trong WordPress theo 2 cách: cách HTML thủ công và cách tự động bằng code PHP, javascript và CSS.

Cách tạo nút Back To Top cho WordPress không cần plugin

tạo nút back to top cho wordpress không cần plugin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm nút trở về đầu trang cho WordPress mà không cần dùng bất cứ plugin nào. Tất cả những gì bạn cần làm là copy paste code.

Redirect 301 htaccess: cách thêm redirect 301 bằng code trong file .htaccess của WordPress từ A đến Z

redirect 301 htaccess wordpress

Hướng dẫn thêm tất cả các thể loại redirect 301 bằng code trong file htaccess của WordPress, từ redirect URL đơn giản đến redirect SSL từ http thành https.