Chính sách quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối: 25/02/2021

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ trên website www.bacsiseo.com cũng như cho bạn biết về các quyền riêng tư và cách mà quyền riêng tư có thể bảo vệ bạn và thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách quyền riêng tư này. Chính sách quyền riêng tư này đã được tạo với sự trợ giúp của Privacy Policy Generator.

Giải thích và định nghĩa

Giải thích

Những từ được in đậm là những từ được định nghĩa. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng được viết hoa hay không được viết hoa.

Định nghĩa

Các định nghĩa sau chỉ được áp dụng trong chính sách quyền riêng tư này:

 • Tài khoản là một tài khoản duy nhất được tạo để bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của dịch vụ của chúng tôi.

 • Công ty (được gọi là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” trong chính sách quyền riêng tư này) đề cập đến Bác Sĩ SEO.

 • Cookies là các tệp nhỏ được trang web đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của bạn, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên trang web.

 • Quốc gia được đề cập đến trong chính sách quyền riêng tư này: Việt Nam

 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập website như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

 • Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng được.

 • Dịch vụ được đề cập đến trong chính sách quyền riêng tư này: Website.

 • Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho công ty. Nó đề cập đến các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp dịch vụ thay mặt công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến dịch vụ hoặc hỗ trợ công ty phân tích cách dịch vụ được sử dụng.

 • Dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba đề cập đến bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ trang mạng xã hội nào mà qua đó người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng dịch vụ.

 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).

 • Website đề cập đên Bác Sĩ SEO, có thể được truy cập từ https://www.bacsiseo.com

 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, nếu có.

Về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email

 • Họ và tên

 • Số điện thoại

 • Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ giao thức Internet trên thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ truy cập của bạn, thời gian trên các trang đó, số nhận dạng duy nhất của thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi bạn truy cập dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất trên thiết bị di động của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của bạn, hệ điều hành điện thoại di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, số nhận dạng duy nhất của thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Công nghệ theo dõi và Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Công nghệ theo dõi được sử dụng là báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như để cải thiện và phân tích dịch vụ của chúng tôi. Các công nghệ chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

 • Cookies hoặc Cookies trình duyệt. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả Cookies hoặc cho biết khi nào Cookies được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận Cookies, bạn có thể không sử dụng được một số phần của dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối Cookies, dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookies.
 • Web Beacons. Một số phần nhất định trong dịch vụ của chúng tôi và email của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là web beacons (còn được gọi là clear gifs, pixel tags, và single-pixel gifs) cho phép công ty, chẳng hạn, đếm số lượng người dùng đã truy cập các trang đó hoặc đã mở email và để biết các số liệu thống kê trang web liên quan khác (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).

Cookies có thể là “Persistent” hoặc “Session” Cookies. Persistent Cookies vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn ngoại tuyến, trong khi Session Cookies sẽ bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt web của mình. Tìm hiểu thêm về cookies tại: What Are Cookies?.

Chúng tôi sử dụng cả Session Cookies và Persistent Cookies cho các mục đích được nêu dưới đây:

 • Cookies quan trọng / cần thiết

  Loại: Session Cookies

  Được điều hành bởi: Chúng tôi

  Mục đích: Những Cookied này rất cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua trang web và cho phép bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản người dùng. Nếu không có các Cookies này, các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu sẽ không thể được cung cấp và chúng tôi chỉ sử dụng các Cookies này để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó.

 • Cookies chức năng

  Loại: Persistent Cookies

  Được điều hành bởi: Chúng tôi

  Mục đích: Những Cookies này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện khi sử dụng trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của bạn. Mục đích của những Cookies này là cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn và để tránh bạn phải nhập lại các tùy chọn của mình mỗi khi sử dụng Trang web.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi,, bao gồm cả việc giám sát sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • Để quản lý tài khoản của bạn: để quản lý đăng ký của bạn với tư cách là người dùng dịch vụ. Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của dịch vụ khả dụng cho bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.

 • Để thực hiện hợp đồng: sự tuân thủ và cam kết của hợp đồng mua bán các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với chúng tôi thông qua dịch vụ.

 • Để liên hệ với bạn:Để liên hệ với bạn qua email, gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động (push notifications) về các bản cập nhật hoặc thông tin liên lạc liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã ký hợp đồng, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện.

 • Để cung cấp cho bạn các tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những sản phẩm mà bạn đã mua hoặc đã hỏi trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó.

 • Để quản lý yêu cầu của bạn: Để tiếp nhận và quản lý các yêu cầu của bạn với chúng tôi.

 • Để bàn giao kinh doanh: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, hủy bỏ, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể, hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, cho dù là hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý hoặc các thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ về người dùng dịch vụ của chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển.

 • Cho mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo hoặc khuyến mãi của chúng tôi và để đánh giá và cải thiện dịch vụ, sản phẩm, tiếp thị và trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Với nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc để liên hệ với bạn.
 • Để bàn giao kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản của công ty, tài trợ hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Với tiếp thị liên kết (Affliates): Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà tiếp thị liên kết của chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà tiếp thị liên kết đó tuân theo chính sách quyền riêng tư này. Các nhà tiếp thị liên kết có thể là đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung của chúng tôi.
 • Với đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.
 • Với các người dùng khác: Khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở các khu vực công cộng với những người dùng khác, thông tin đó có thể được tất cả người dùng xem và có thể được phân phối công khai ra bên ngoài. Nếu bạn tương tác với những người dùng khác hoặc đăng ký thông qua dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, các liên hệ của bạn trên dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba có thể thấy tên, hồ sơ, ảnh và mô tả hoạt động của bạn. Tương tự, những người dùng khác sẽ có thể xem mô tả hoạt động của bạn, giao tiếp với bạn và xem hồ sơ của bạn.
 • Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ giữ lại dữ liệu sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn

Thông tin của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của công ty và ở bất kỳ nơi nào khác có trụ sở của các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến – và duy trì trên – các máy tính nằm bên ngoài thành phố, tỉnh, tiểu bang, quốc gia của bạn hoặc khu vực pháp lý khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của bạn.

Sự đồng ý của bạn đối với chính sách quyền riêng tư này là việc bạn gửi thông tin và thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với chính sách quyền riêng tư này và sẽ không có việc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật của dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo trước khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của chính sách quyền riêng tư khác.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, công ty có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc theo yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ các quyền hoặc tài sản của công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng dịch vụ hoặc công chúng
 • Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Sự bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Dữ liệu đó.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không liên quan đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho Chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi cần dựa trên sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn và quốc gia của bạn yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ bạn trước khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết tới các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư hoặc chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Các thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật về dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực ngay khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi: