2 cách tạo mục lục cho bài viết trong WordPress không cần plugin

tạo mục lục bài viết wordpress không cần plugin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo mục lục cho bài viết trong WordPress theo 2 cách: cách HTML thủ công và cách tự động bằng code PHP, javascript và CSS.