Hướng dẫn thêm nút like và nút share Facebook vào bài viết trong WordPress không cần plugin

chèn nút like share facebook vào wordpress không cần plugin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm nút like và nút share của Facebook vào cuối mỗi bài viết trong trang WordPress một cách tự động, không cần tải plugin.