Hướng dẫn tích hợp Facebook Javascript SDK vào WordPress

tích hợp facebook javascript sdk vào wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thêm Facebook Javascript SDK vào WordPress không cần plugin và cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ của WordPress.