Cách thêm bình luận Facebook vào WordPress không cần plugin

tích hợp bình luận facebook vào wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tích hợp phần bình luận của Facebook vào bài viết WordPress không cần plugin, thay thế cho phần bình luận mặc định của WordPress.