Core Web Vitals là gì và tại sao nó lại quan trọng với SEO?

core web vitals là gì

Core Web Vitals bao gồm 3 chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của trang web: Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) và Cumulative Layout Shift (CLS).